Shen Guojun Photos

Shen Guojun at Charity GALA Event


Shen Guojun with Alibaba Group Chairman Jack Ma


Shen Guojun at Guanghua School of Management


Shen Guojun at Chrome Hearts Store


Shen Guojun at Ecological Protection Foundation


Shen Guojun at EOY China program


Tony Leung with Shen Guo Jun