Interview with Chairman of Dalian Wanda Group

How to be a successful entrepreneur - Wang Jianlin