Indra Nooyi Family

Indra Nooyi Sister Chandrika Krishnamurthy Tandon

Indra Nooyi Sister Chandrika Krishnamurthy Tandon

Tara Nooyi, PepsiCo Chairman and CEO Indra Nooyi and Lou Shapiro

Tara Nooyi, PepsiCo Chairman and CEO Indra Nooyi and Lou Shapiro

Indra Nooyi with Her Family

Indra Nooyi with Her Family

Indra Nooyi and Raj Nooyi on their wedding day

Indra Nooyi and Raj Nooyi on their wedding day

Indra Nooyi Daughter Tara Nooyi

Indra Nooyi Daughter Tara Nooyi